Tag - žesti

Kā uztveres tipu īpašības var atvieglot cilvēka dzīvi dzirdes traucējumu gadījumā?

Vājdzirdīgiem cilvēkiem daļēji saglabāta spēja dzirdēt, viņi spēj uztvert skaņu 27, 91 vai vairāk decibelu (dB) skaļumā. Bērniem vājdzirdības gadījumā var attīstīt runu un valodu, izmantojot dzirdes aparātus. Nedzirdīgi cilvēki nespēj uztvert skaņu, komunikācijā galvenokārt izmanto žestu valodu. Ļoti smagus dzirdes traucējumus (V pakāpi) koriģē ar kohleārajiem implantiem. Pēc kohleārās implantācijas bērna vecumā būtiski veicināt runas un valodas attīstību. Dažkārt dzirdes traucējumu gadījumā novērojami citi funkcionālie traucējumi. Šādā gadījumā nepieciešams ģimenes un speciālistu atbalsts. Dzirdes traucējumi bērnu vecumā var [...]

Dzirdes traucējumu izzināšanas evolūcija

Dzirdes traucējumi cilvēkiem fiksēti laikā pirms mūsu ēras. Laika gaitā mainījusies dzirdes stāvokļa diagnostika, rehabilitācija un dažādas dzirdi uzlabojošas tehnoloģijas. Dzirdes traucējumiem ir dažādi rašanās cēloņi un klasifikācijas. Medicīnas speciālisti, rakstot slēdzienus, izmanto "Starptautiskās Funkcionēšanas klasifikācijas" (SFK-10) kodus. Aristotelis uzskatījis, ka dzirde nozīmīga informācijas sapratnei. Viduslaikos sabiedrībā bija dažādas kritikas izpausmes pret nedzirdīgiem cilvēkiem, savukārt renesanses laikmetā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (īpaši bērniem) tika meklēti risinājumi ikdienas komunikācijai, jaunu zināšanu apguvei. Pedro de Ponse izglītojis bērnus vājdzirdības gadījumā, izmantojot verbalizētu [...]

Zīmju valoda

16. gadsimtā itāliešu ārsts Džeroms Kardāns izdomāja žestus cilvēkiem ar smagas pakāpes dzirdes traucējumiem, kam nebija attīstīta runa. Viņa darbs izraisīja sabiedrības interesi. Tāpēc 17. gadsimtā tika izveidots alfabēts saziņai ar nerunājošiem, vājdzirdīgiem cilvēkiem. 18. gadsimtā Leipcigā tika dibināta pirmā skola, kas paredzēta vājdzirdīgiem cilvēkiem. Mūsdienās gandrīz katrā valstī ir šādas izglītības iestādes. Mūsdienās gandrīz katram piektajam pasaules iedzīvotājam ir dzirdes traucējumi. Dzirdes traucējumiem var būt dažādi cēloņi (iedzimti, iegūti dzīves laikā). Iedzimtības faktori: iemesli pirms/ pēc dzemdībām vai to laikā, [...]

Komunikācija vājdzirdības gadījumā

4.-10. maijs noris "Pasaules vājdzirdīgo informētības nedēļa". 2015. gadā tēma ir "Kontaktēties un sazināties". Idejas inciatoru mērķis ir informēt sabiedrību par vājdzirdīgiem cilvēkiem, to integrēšanu sabiedrībā, kā arī atbalstu ikdienā. No aptuveni 10 tūkstošiem cilvēku ar dzirdes traucējumiem aptuveni 100 personām ir vidēji smaga vājdzirdība, ap 10 indivīdiem - smaga vājdzirdība. [1.] Komunikācija ar smagas pakāpes vājdzirdīgu cilvēku var būt daudzveidīga: lasīšana no lūpām (saziņa, spēles), neverbālā komunikācija (ķermeņa valoda, zīmju valoda, mīmika), skaņas (dažādu skaņu efekti ar konkrētu nozīmi), komunikācija [...]