Tag - vides pieejamība

Atradīsim Tev piemērotākos digitālos dzirdes aparātus!

Cilvēks dzirdes traucējumu gadījumā var dzīvot pilnvērtīgi, ja tiek iekļauts apkārtējā vidē un sabiedrībā

Sabiedrībā tiek diskutēts: "Vai cilvēki ar dzirdes traucējumiem var pilnvērtīgi dzīvot?" Ja sabiedrība palīdz cilvēkam iekļauties vidē, tad persona var pilnvērtīgi dzīvot. Cilvēki, kam dzirdes traucējumi ir kopš bērnības, lielākoties apguvuši zīmju valodu. Šādā gadījumā ikviena verbāla valoda (latviešu, krievu, angļu vai vācu valoda u.tml.) tiek apgūta kā svešvaloda. Jāatceras, ka cilvēki ar dzirdes traucējumiem lielāku vērību pievērš ķermeņa valodai, kā arī skatās uz runātāja lūpām. Lai atvieglotu komunikācijas procesu cilvēkam ar dzirdes traucējumiem, ieteicams saglabāt acu kontaktu, sarunāties pietiekamā [...]