Tag - vibrācija

Dzirde antropozofijā jeb mākslas maņa

Dzirde ir viena no piecām maņām. Antropozofijā tiek uzskatīts, ka tā būtiska ne tikai pašreizējā laikā un telpā, bet arī garīgā pasaulē. Starp dažādām skaņām būtisks ir arī klusums. Retos gadījumos dzirdama tīra skaņu frekvence. Priekšmeta vibrācija rada skaņu. Neverbāla skaņa raksturo priekšmetu, vielu. Piemēram, ja saplīst glāze, mēs dzirdam plīstoša stikla skaņu. Šo neverbālo skaņu nianses mūsdienās lieto dažādās reklāmās, lai cilvēkus neapzināti iesaistītu aktivitātē. Melodija ir intervāls starp skaņām, šis intervāls starp notīm uzrunā cilvēku. Mūzika rada harmoniju, savukārt trokšņi [...]

Iemesli, kāpēc „aizkrīt” ausis

Nevienlīdzīgs gaisa spiediens Ausu aizkrišana ir viegla, īslaicīga problēma, kad nav nepieciešama medicīniska palīdzība. Bet tas nav patīkami un reizēm ir pat kaitinoši. Gaisa spiedienam vidusausī ir jābūt vienādam ar spiedienu ārējās auss ejā. Ja tā nav, tad rodas ausu aizkrišanas sajūta. Pārsvarā tas notiek situācijās, kad notiek ātra gaisa spiediena maiņa (lidmašīnās, liftā, braucot pa kalnainām vietām). Eistāhija kanāla aizsprostošanās Tas ir kanāls, kas savieno vidusausi ar deguna dobumu. Līdz ar to šis kanāls nodrošina vienlīdzīgu gaisa spiedienu vidusausī ar apkārtējās [...]

Kā rodas skaņa?

Subjektīvi vērtējot, skaņa ir gaisa vibrācijas, ko sajūt cilvēka auss. Objektīvi vērtējot, skaņai piemīt noteikta intensitāte (skaņas stiprums) un noteikta viļņa garuma (skaņas augstums) vibrācijas, kuru viļņiem raksturīgs atbilstošs spiediens (skaņas spiediens). Vibrācijas izplata viļņus, kas, sasniegdamas ausis, izraisa to bungādiņu vibrācijas un rada sajūtu, kura tiek saukta par skaņu. Šos viļņus sauc par skaņas viļņiem. Skaņas intensitāte ir atkarīga no spiediena līmeņa, kas tiek mērīts decibelos (dB) ar trokšņu mērītāju. Decibelu skala ir izveidota, ņemot vērā to, kā skaņas [...]

Kā rodas dzirdes sajūta?

Auss funkcija ir uztvert skaņu signālus un pārraidīt tos tālāk smadzenēm, kur atrodas dzirdes centrs, kur šī skaņa tiek analizēta. Ārējā auss uztver skaņu un pa ārējās auss eju novada to līdz bungplēvītei, kas atdala ārējo ausi no vidusauss. Vidusauss ir ar gaisu pildīts dobums, kurā atrodas 3 savstarpēji savienoti dzirdes kauliņi – āmuriņš, laktiņa, kāpslītis. Skaņas viļņu vibrācijas, izejot cauri ārējās auss kanālam, izraisa bungplēvītes vibrācijas. Šis skaņas vilnis iziet visus šos posmus ļoti lielā atrumā. Bungplēvīte šīs vibrācijas novada [...]

Kā darbojas dzirde?

1. Skaņas pārvietojas skaņas viļņu veidā. Šie skaņu viļņi iet caur ārējās auss eju un iekustina bungplēvīti. 2. Skaņu viļņi liek bungplēvītei vibrēt. Savukārt šīs vibrācijas iekustina smalkos vidusauss kauliņus. 3. Šīs kustības iekustina šķidrumu, kas atrodas spirālveidīgajā iekšējā ausī (iekšējās auss gliemezī) un tas, savukārt, iekustina sīkās matiņšūnas, kuras izklāj iekšējās auss gliemezi. 4. Šīs matiņšūnas pārvērš saņemtās kustības elektriskos impulsos, kuri pa dzirdes nervu tiek novadīti uz smadzenēm. Smadzenes šos impulsus uztver un saprot kā skaņu.

Troksnis darba vidē var veicināt vājdzirdību

Viens no fizikālajiem darba vides riska faktoriem ir troksnis. Tā ietekmē var rasties neatgriezeniski dzirdes traucējumi, kuru attīstība var noritēt ilgākā laika periodā. Troksnis ir skaņa, kas indivīdam rada nepatīkamas sajūtas. Troksnis ir dažādas intensitātes un frekvenču skaņu sakopojums. Troksni raksturojošie lielumi: akustiskā spiediena līmenis – mēra trokšņa/ skaņas spiedienu izmaiņu Pa (paskālos); frekvence – akustiskā spiediena svārstību daudzums 1 sekundē (herci – Hz). Cilvēki spēj uztvert frekvences intervālā [20; 20 000] Hz, savukārt nespēj uztvert infraskaņu (zem 20 Hz) un ultraskaņu (virs 20 kHz). Pastāv četri trokšņu [...]

Darba vide var ietekmēt cilvēka veselību, tostarp radīt dzirdes traucējumus

2013. gadā aptuveni 17.5 % strādājošas personas Latvijā tika pakļautas kaitīgiem riska faktoriem darba vidē (ergonomiski nepareizi iekārtota darba vide, pārmērīga ķīmiska vai fizikāla iedarbība, nelabvēlīga savstarpējā saskarsme (psihosociāla ietekme), traumu risks). No vibrācijas ietekmes darba vidē cieš aptuveni 19.7 % strādājošu personu. 16, 5 % darba vidē uztverama smagu/ lielu transportlīdzekļu radīta vibrācija. 26,5 % darbiniekiem darba vidē skaļa trokšņa dēļ skaļāk jāsarunājas ar apkārtējiem (kolēģiem, klientiem). 14,7 % cilvēki veic algotu darbu nakts maiņās (strādā ilgāk nekā 2 h laikaposmā [...]

Troksnis metālapstrādē

2013. gadā Dr. Farm. P. Sudmalis no RSU iepazīstināja interesentus ar pētījuma "Svarīgāko riska faktoru objektīvie līmeņi metālapstrādes nozarē" datiem. Laikaposmā no 1996. līdz 2012. gadam veikti 4108 riska faktoru mērījumi, iekļaujot 917 trokšņa mērījumus (22 %) un 199 plaukstas - vibrācijas mērījumus (5 %). Jāatceras, ka cilvēka dzirdi var izmainīt ilgstoša trokšņa un vibrācijas ietekme. Trokšņa mērījumi atbilda prasībām 2003., 2007. un 2008. gadā, savukārt vislielākā neatbilstība prasībām vērojama 2011. gadā. Vibrācjas mērījumi atbilda normai 2007., 2009. un 2012. gadā, savukārt [...]

Vēja ģeneratoru radītā trokšņa ietekme uz cilvēka veselību

Jau ilgāku laiku elektroenerģijas iegūšanai izmanto vēja ģeneratorus. Aptuveni 20 %  no pasaulē lietojamās elektroenerģijas ražo vēja ģeneratori. Zinātnieki atklājuši, ka vēja ģeneratori rada zemu frekvenču troksni un vibrāciju, kas ietekmē apkārtējās vides iedzīvotāju vispārējo veselības stāvokli. Zinātnieki veica dažādu literatūras resursu izpēti un konsultējās ar inženieriem, psihoakustiķiem un medicīnas speciālistiem. [22.] Aerodinamisko troksni visbiežāk raksturo kā virs cilvēka galvas esošu lidmašīnu, kas visu laiku atrodas vienā lokalizācijas vietā debesīs ar ieslēgtu motoru. Uztveramā skaņa ir aptuveni 300 hercu (Hz) augstumā, bet [...]

Vibrācijas ietekme uz cilvēka organismu

Vibrācijai var būt gan labvēlīga, gan kaitīga iedarbība. Ja cilvēks veselības uzlabošanai, ievērojot speciālistu norādījumus, izvēlas vibrācijas terapiju, tad vibrācijai būs labvēlīga ietekme. Savukārt ilgstoši atrodoties dažādu vibrāciju radošu iekārtu un ierīču apvidū darba vidē, cilvēks tiek pakļauts vibrācijas kaitīgai ietekmei. Infraskaņu svārstību frekvences ir zemākas par 16 herciem (Hz) - izraisa ķermeņa orgānu pārvietošanos un vestibulārā aparāta reakciju. Cilvēks uztver skaņu svārstības no 16 līdz 20 000 Hz. Ultraskaņas svārstības pārsniedz 20 kHz - pārvērš mehānisko enerģiju siltumā, iedarbojas [...]