Tag - vēsture

Dzirdes aparātu klāsta attīstība “Phonak” versijā

Dzirdes aparātu ražotājfirma "Phonak" ir izveidojusi labu videomateriālu (vācu valodā subtitri) par dzirdes aparātu piedāvājuma klāsta attīstību laikā gaitā no antīkās vēstures līdz pat 2010. gadam.

Dzirdes traucējumu izzināšanas evolūcija

Dzirdes traucējumi cilvēkiem fiksēti laikā pirms mūsu ēras. Laika gaitā mainījusies dzirdes stāvokļa diagnostika, rehabilitācija un dažādas dzirdi uzlabojošas tehnoloģijas. Dzirdes traucējumiem ir dažādi rašanās cēloņi un klasifikācijas. Medicīnas speciālisti, rakstot slēdzienus, izmanto "Starptautiskās Funkcionēšanas klasifikācijas" (SFK-10) kodus. Aristotelis uzskatījis, ka dzirde nozīmīga informācijas sapratnei. Viduslaikos sabiedrībā bija dažādas kritikas izpausmes pret nedzirdīgiem cilvēkiem, savukārt renesanses laikmetā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (īpaši bērniem) tika meklēti risinājumi ikdienas komunikācijai, jaunu zināšanu apguvei. Pedro de Ponse izglītojis bērnus vājdzirdības gadījumā, izmantojot verbalizētu [...]

Interesanti fakti par dzirdes aparātu vēsturi

1800. gados - agrīnais dzirdes aparāts Pirmo reizi popularitāti iemantojis 19. gadsimtā. Pēc raga tipa principa veidots uztvērējs, kas uztverto skaņu novadīja tieši auss ejā. 1890. gadi - pirmais elektriskais dzirdes aparāts 1898. gadā Miller Reese Hutchison izveidoja pirmo elektrisko dzirdes aparātu. Tika radīta pārnēsājama ierīce ar oglekļa tipa raidītāju. tā pastiprināja vāju signālu, izmantojot elektrisko strāvu tāpat kā telefonā. Dzirdes aparātu bija iespējams lietot jau no 1902. gada, bet tas īpaši lielu popularitāti neieguva līdz pat 1940. gadam.Dzirdes aparāts varēja pastiprināt [...]