Tag - traucējumu pakāpes

Dzirdes traucējumu pakāpes, to raksturojums

Ir 5 dzirdes traucējumu pakāpes. Viegla pakāpe (I) 15 - 40 dB bērniem; 25 - 40 dB pieaugušiem cilvēkiem: laba patskaņu dzirdamība, apgrūtināta nebalsīgo līdzskaņu dzirdamība; izpaužas kā uzmanības traucējumi; viegla valodas aizture, nelielas runas problēmas; problēmas sagādā īsu, neuzsvērtu vārdu, kā arī klusi izteiktu skaņu saklausīšana; ja bērna vecumā konstatē laicīgi, valodu apgūst labi; dzirdes aparāti pēc vajadzības. Vidējā pakāpe (II) 41 - 55 dB: labāka patskaņu sadzirdēšana; iespējams sadzirdēt valodā esošās skaņas, bet lielāko daļu valodas skaņu jauc; valodas attīstības aizture; mācīšanās traucējumi; grūtības izprast vārdu nozīmi, apgūt abstrakcijas; grūtības gramatikas [...]

Audiogramma

Audiogramma ir grafiski attēlota līkne, kur tiek atspoguļota klusākā skaņa, ko cilvēks spēj sadzirdēt attiecīgajā skaņu frekvencē. Tā tiek iegūta, veicot audiometriju. Audiometriju veic, izmantojot audiometru, kas ir aparāts, kas rada dažāda stipruma un augstuma skaņas. Bērni un pieaugušie aktīvi iesaistās audiometrijas procedūrā, pasakot vai piespiežot pogu, vai parādot, kad skaņas signāls ir sadzirdēts. Maziem bērniem (aptuveni līdz 4 gadiem) audiometriju parasti ir sarežģīti veikt, jo viņi nespēj vēl izprast prasīto un adekvāti reaģēt. To var mēģināt darīt vairākas [...]

Vai pasīvā smēķēšana ietekmē dzirdi?

Smēķēšana ir viens no agrīnas nāves cēloņiem. Apkārtējā vidē esošo tabakas dūmu ieelpošanu ir pasīvā smēķēšana. Ieelpot cigarešu dūmus var gan smēķējošu cilvēku dzīves vietās, gan uz ielas. Jāatceras, ka pasīvā smēķēšana var veicināt gan slimību (astmas, plaušu vēža, dažādu alerģiju u. c.) rašanos, gan mirstību. Zinātnieki atklājuši, ka pasīvā smēķēšana rada risku iegūt dzirdes traucējumus jau pusaudžu vecumā. ASV vairāk kā 50 % bērnu ikdienā ir saskarsmē ar smēķētājiem. Dzīvojot kopā ar cilvēkiem, kas smēķē, pastāv lielāka iespējamība plaušu vēža, [...]

Daži fakti par dzirdi, tās profilaksi

Mūzika un dzirdes traucējumi Mūsdienās dzirdes traucējumi piemīt arī cilvēkiem, kas saistīti ar mūzikas sfēru: 16 % 8 - 12 gadu vecumā; 22 % 18 - 22 g. v.; 61 % 27 - 66 g. v. ir dažādu pakāpju dzirdes traucējumi. Sievietēm, kas darbojas mūzikas jomā, ir labāka dzirde un lēnāk attīstās dzirdes traucējumi nekā vīriešiem. Skaņu stiprums apkārtējā vidē 10 reizes pastiprināta skaņa atbilst 10 dB, 100 x - 20 dB, 1000 x - 30 dB. Normāla skaļuma sarunvaloda atbilst 60 dB, kas [...]

Kā apkārtējā vidē audiālo informāciju uztver cilvēki ar dzirdes traucējumiem?

Lai sabiedrības locekļiem veicinātu izpratni par dzirdes traucējumiem, speciālisti izveidojuši animācijas filmu par Flinstonu ģimenes ikdienu, mainot skaņu intensitāti atbilstoši dzirdes funkcijai. Informācijas resurss ir angļu valodā.

Dzirdes pārbaude, dzirdes aparāti un kohleārā implantācija Ķīnā

„Pasaules Veselības organizācija” („World Health Organization” (WHO)) izteikusi atzinību Ķīnai par dzirdes pārbaudi un personu kontroli dzirdes traucējumu gadījumā. Pēdējā laikā Ķīnā ieviestas jaunas iniciatīvas un programmas, ko izmanto dažāda gada gājuma cilvēki dzirdes traucējumu gadījumā. Ķīnā tiek veikta bezmaksas jaundzimušo dzirdes pārbaude. Dzirdes traucējumu gadījumā bērniem līdz sešu gadu vecumam no maznodrošinātām ģimenēm tiek piešķirti dzirdes aparāti, kā arī veikta kohleārā implantācija par valsts līdzekļiem. Pēc pašreizējiem „Ķīnas Rehabilitācijas un Zinātnes centra” datiem atbalsts sniegts 400 000 bērniem. 27.8 miljoniem [...]