Tag - televīzija

Skaņu viļņi

Gaisa svārstību rezultātā dzirdam dažādas skaņas. Skaņas viļņu ātrums ir aptuveni 340 m/s. Skaņu viļņu atstarošanās gadījumā dzirdama atbalss. Neredzamo svārstību jeb skaņas viļņu izplatībai nepieciešams gaiss. Kosmosā saziņai tiek izmantotas radiotehnoloģijas. Kad skaņas viļņi nonāk līdz ausu bungādiņām, tās sāk svārstīties. Skaņu augstums mainās no svārstību ātruma. Straujākas svārstības rada augstākas skaņas, savukārt lēnāku svārstību gadījumā uztverama zemāka skaņa. Svārstību frekvence ir svārstību skaits sekundē. Šī frekvence nosaka skaņas augstumu jeb toni. Jāatceras, ka daudzi dzīvnieki spēj saklausīt ļoti [...]

Troksnis

Skaļš troksnis var radīt dzirdes izmaiņas. Trokšņu līmeni mēra decibelos (dB). Dzirdes traucējumus var radīt gan pēkšņs skaļš troksnis, gan ilgstoša atrašanās skaļā vidē. Tāpēc cilvēkam ikdienā būtu ieteicams pievērst vērību tam, kāda skaļuma skaņas visbiežāk jāuztver.  Troksnis ir skaļš, ja: cilvēks paaugstina savu balsi, lai viņu varētu sadzirdēt; cilvēks nevar saklausīt 3 m attālumā sacīto; citu cilvēku runa izklausās klusa, slāpēta kādu laiku pēc pārvietošanās no trokšņainās vides; pēc skaļās vides parādās ausu sāpes vai džinkstēšana. Skaļš troksnis var kaitēt dzirdei, bojājot dzirdes matiņšūnas [...]