Tag - signāls

8 soļi ceļā uz labāku dzirdi

Divi biežākie dzirdes izmaiņu cēloņi ir vecums un troksnis. Pieaugot gadu gājumam, samazinās matiņšūnu daudzums iekšējā ausī, tāpēc izmainās skaņu signālu kvalitāte. Skaļš troksnis samazina dzirdes matiņšūnas cilvēka iekšējā ausī. Mūsdienās cilvēki dzirdes traucējumu gadījumā lielākoties lieto digitālos dzirdes aparātus. Taču ir noskaidrots, ka turpmākajā tekstā minētie 8 faktori var būt svarīgi dzirdes profilaksei. Izvairieties no ilga, skaļa trokšņa Katram cilvēkam ir atšķirīgs skaņu diskomforta slieksnis. Ja cilvēks ilgstoši ir 80 vai vairāk decibelu troksnī, tad laika gaitā viņam samazinās dzirdes [...]

Par dzirdi

IKDIENĀ mēs klausāmies mūzikā vai kāda runā un īpaši nedomājam par sarežģītajiem procesiem, kas patiesībā notiek, kā šī skaņa nonāk pie mums. Tikai ļoti netipiskās situācijās mēs sākam pievērst uzmanību, iedomājamies, kā notiek šis process. Tas varētu būt tad, ja kādam ir problēmas ar dzirdi, un mēs gribam uzzināt, ko var darīt, lai izkļūtu no šīs problēmas. Vēl specifiskāk – šī problēma varētu būt dzirdes zudums vai pazeminājums, un atrisināt to varētu, pielāgojot piemērotu dzirdes palīglīdzekli. Lai to pēc [...]

Peldēšanas instrukcijas dzirdes traucējumu gadījumā

Speciālisti iesaka indivīdiem, kas ir atbildīgi par bērniem ar dzirdes traucējumiem, pirms peldēšanās ievērot šādas instrukcijas: Vienmēr uzmani bērnu, turi tuvumā peldēšanas riņķi/ matraci! Izstāsti cilvēkiem, kas dodas kopā peldēties, par dzirdes traucējumiem! Iemāci bērniem ar dzirdes traucējumiem konkrētu žestu/ signālu kā peldēšanu uz krastu/ kādas darbības pārtraukšanu u. tml.! Iepazīstini pirms peldēšanas bērnus ar drošības noteikumiem, pārbaudi, vai viņi atpazīst mācītos signālus/ žestus! Attēla resurss: www.123rf.com Izmantotais literatūras avots: http://www.hearinglikeme.com/blog/quick-water-safety-tips-parents-kids-hearing-loss

Balss skanējuma uztvere

Normālas sarunvalodas laikā cilvēka smadzenes automātiski samazina cilvēka un viņa sarunu biedru balsu skanējumu, padarot maigāku skaņu. Var uzskatīt, ka to ietekmē ne tikai galvas smadzeņu analīze, bet arī apkārtējās vides akustika. Zinātnieki atklājuši, ka galvas smadzenēs pastāv cieša saistība motorās sistēmas un auditorās sistēmas elektrisko impulsu pārvadei. „Hercoga universitātes Medicīnas skolas Smadzeņu izpētes institūta" neirobioloģijas profesors R. Mūnejs uzskata, ka nepieciešams izzināt galvas smadzeņu spēju komunicēt pašām ar sevi, kā šo komunikāciju var pārtraukt pēc slimības sākšanās. Motorie reģioni brīdina [...]