Tag - saruna

Cik skaļi sarunāties dzirdes traucējumu gadījumā?

2013. gada 18. oktobrī  notiks "Skaļo Kreklu dienas" (''Loud Shirt Day'') Austrālijā.Pasākumu organizē dzirdes speciālistu, audiologopēdu organizācija "Klausies un Runā"("Hear and Say"). Pasākuma mērķis ir mācīt bērniem ar dzirdes traucējumiem klausīties un runāt. Katru gadu palielinās bērnu ar dzirdes traucējumiem skaits. Austrālijā aptuveni 3 no 1000 personām, sasniedzot studenta vecumu, ir ievērojami dzirdes traucējumi. Lai palīdzētu vienam vājdzirdīgam bērnam, organizācija "Hear and Say" sešu gadu laikā tērē vairāk nekā 10 000 dolāru. Rehabilitācijas process notiek vairāku gadu garumā, ietverot kohleāro implantāciju, [...]

Cilvēks dzirdes traucējumu gadījumā var dzīvot pilnvērtīgi, ja tiek iekļauts apkārtējā vidē un sabiedrībā

Sabiedrībā tiek diskutēts: "Vai cilvēki ar dzirdes traucējumiem var pilnvērtīgi dzīvot?" Ja sabiedrība palīdz cilvēkam iekļauties vidē, tad persona var pilnvērtīgi dzīvot. Cilvēki, kam dzirdes traucējumi ir kopš bērnības, lielākoties apguvuši zīmju valodu. Šādā gadījumā ikviena verbāla valoda (latviešu, krievu, angļu vai vācu valoda u.tml.) tiek apgūta kā svešvaloda. Jāatceras, ka cilvēki ar dzirdes traucējumiem lielāku vērību pievērš ķermeņa valodai, kā arī skatās uz runātāja lūpām. Lai atvieglotu komunikācijas procesu cilvēkam ar dzirdes traucējumiem, ieteicams saglabāt acu kontaktu, sarunāties pietiekamā [...]

Vai dzirdes izmaiņas var radīt depresiju?

Pēc "JAMA Otolaryngology - Head & Neck surgery" publicēta pētījuma datiem dzirdes izmaiņas cilvēkiem var izraisīt depresiju. Riskam vairāk pakļautas sievietes (jaunākas par 70 gadiem). Pētījumā apkopoti 18318 pilngadīgu personu dati. Pētījuma procedūrā veikta dzirdes pārbaude un aizpildītas standartizētas depresijas anketas. Apkopojot datus, konstatēts vidēji smagas/ smagas depresijas risks apmēram 5 % personu ar labu dzirdi, 11 % -  ar nelielām dzirdes izmaiņām. Jo smagāka dzirdes traucējumu pakāpe, jo biežāk novērojama depresīva izpausme. Dzirdes traucējumu gadījumā cilvēkiem pastāv tendence izolēties no [...]

Sargāsim savu dzirdi un ausis!

Vasarā, iestājoties siltākam laikam, cilvēki kļūst laiskāki, bezrūpīgāki, dodas atvaļinājumos. Pieaug vēlme doties uz dažādiem pasākumiem. Sabiedriskos pasākumos var gadīties, ka skaņas līmenis telpā vai apkārtējā vidē ir ļoti augsts, līdz ar to var ciest dzirde. Biežāk akustisko traumu izklaidējoties var iegūt apmeklējot, piemēram, sporta spēles, mūzikas koncertus. Jāizvairās arī no impulsveida trokšņiem: šāvieniem, sprādzieniem, plaukšķināšanas tuvu ausij. Apmeklējot pasākumus, kur var būt liels troksnis, ieteicams izmantot dzirdes aizsarglīdzekļus. Atrašanās tuvu lieliem skaļruņiem palielina dzirdes traucējumu risku, tādēļ labāk atrasties tālāk [...]

Dzirdes izmaiņu pazīmes

Sazinoties ar konkrētu cilvēku jāpaaugstina balsi. Cilvēks skaļāk klausās televīzijas pārraides. Sarunas laikā tiek lasīts no lūpām. Cilvēks izvairās no komunikācijas. Grūtības sazināties ģimenē vai grupā. Grūtības saprast mazu bērnu un sieviešu balsis (augstas skaņas grūtāk uztvert novecojot). Apgrūtināta sarunu un galvenās domas uztvere. Dažkārt cilvēki neprecīzi atbild uz jautājumiem.   Ja šķiet, ka dzirde izmaiņas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti, tad nepieciešams veikt dzirdes pārbaudi.

Ieteikumi saziņai ar cilvēkiem, kam ir dzirdes traucējumi

Vai Tev ir gadījusies situācija, kad, sazinoties ar kādu no saviem tuviniekiem, cilvēks Tevi ignorē? Iespējams, tā nebūt nav, varbūt viņš  nedzird Tevis teikto. Ir daži vienkārši ieteikumi, kurus izpildot, Tevi būs daudz vieglāk sadzirdēt. Sarunas laikā atrodies pretī cilvēkam, kam ir dzirdes traucējumi. Neuzrunā sarunu biedru, atrodoties citās telpās. Runā dabiski. Svarīgāk ir runāt lēni nevis ļoti skaļi. Izmanto retāk garus un sarežģītus teikumus sarunā. Neatkārto nesadzirdēto vārdu vairākas reizes, bet pārfrāzē to. Nemaini sarunas tematu pēkšņi un bez brīdinājuma. Izsaki domu, pārliecinies, ka [...]