Tag - personības izmaiņas

Socializācijas būtība dzirdes traucējumu gadījumā

"Gēteborgas universitātē" veikts pētījums par personības izmaiņām dzirdes traucējumu gadījumā. Pētījumā piedalījās 400 respondenti [80; 98] gadu vecumā ilgāk nekā sešus gadus. Ik pēc diviem gadiem katram pētījuma dalībniekam veikta fiziskā un mentālā stāvokļa diagnostika. Pēc pētījuma datiem secināts: cilvēki kļuva noslēgtāki (intraverti) nepietiekamu pozitīvu emociju un nemainīgas vides ietekmē. Dzirdes traucējumu gadījumā cilvēkiem grūtāk socializēties. Zinātnieki pētījuma gaitā secināja, ka kognitīvo procesu/ fiziskās/ ar vecumu saistītās izmaiņas būtiski neietekmē dalību sociālās aktivitātēs. Dzirdes traucējumu gadījumā dzirdes palīglīdzekļi ļauj komunicēt ar [...]