Tag - mūsdienīgs

Esi ceļā uz labu dzirdes kvalitāti!

Attēlu resurss: http://heavy.com

Mūsdienīgs audioloģijas serviss „Affinity 2.0”

21. gadsimtā speciālista konsultācija ir būtiska dzirdes aparāta izvēles procesā. Laba dzirdes speciālista prakse ietver speciālista – klienta sadarbību audiometrijas, dzirdes aparāta izvēles un pielāgošanas, klienta uzklausīšanas un vēlmju realizēšanas laikā.                 SIA „Dzirdes sistēmas” speciālisti izmanto mūsdienīga audioloģijas servisa „Affinity 2.0” audiometrijas, „īstās auss” mērījumu, redzamās runas kartēšanas pārbaudes un konsultācijas moduļus. Medicīniski sertificētā tehnoloģija „Affinity 2.0” ļauj kvalitatīvi veikt dzirdes pārbaudi un pielāgot dzirdes aparātus.                         [...]