Tag - medicīnas vēsture

Ieskats jauno laiku medicīnā

17. - 18. gadsimts ⦁ Strauja zinātnes un tehnikas attīstība, piemēram, teleskopa (1609) un termometra (1597) konstruēšana. ⦁ 18. gs. ķirurģija - zinātniskās medicīnas sastāvdaļa. ⦁ 1789. - 1794. g. "Lielās franču revolūcijas" laikā psihiatrijas (F. Pinels), hipnozes (A. Mesmērs) aizsākumi slimu cilvēku aprūpē. H. Burhāve (1668-1738) - nīderlandiešu botāniķis, ķīmiķis un ārsts ieviesa klīnisko apmācību, pauda uzskatu par to, ka ārstam jāzina ķīmiju un botāniku. Dž. B. Morganji (1682-1771) - patloģiskās anatomijas aizsācējs, aprakstījis izmaiņas dažādām slimībām, ieteicis pirmo zinātniski pamatoto slimību cēloņu [...]