Tag - koncentrēšanās

Dzirdes traucējumu veidi

1. Sensoneirāla vājdzirdība (SNV) – traucējums iekšējā ausī (gliemezī) vai nervu ceļos no iekšējās auss uz galvas smadzenēm – pastāvīgs traucējums, ko nevar izārstēt. 2. Konduktīva vājdzirdība – vadīšanas traucējums, kad skaņa netiek novadīta caur ārējas auss kanālu uz bungplēvīti un vidusauss kauliņiem – var ārstēt medicīniski vai ķirurģiski. Neatgriezenisku dzirdes traucējumu gadījumā jālieto digitālos dzirdes aparātus. 3. Jaukta tipa vājdzirdība – traucējums ārējā vai vidusausī kombinējas ar iekšējās auss vai nervu vadīšanas ceļu traucējumiem. 4. Vienpusējs dzirdes traucējums – traucējums vienā [...]

Dzirdes traucējumu pakāpes, to raksturojums

Ir 5 dzirdes traucējumu pakāpes. Viegla pakāpe (I) 15 - 40 dB bērniem; 25 - 40 dB pieaugušiem cilvēkiem: laba patskaņu dzirdamība, apgrūtināta nebalsīgo līdzskaņu dzirdamība; izpaužas kā uzmanības traucējumi; viegla valodas aizture, nelielas runas problēmas; problēmas sagādā īsu, neuzsvērtu vārdu, kā arī klusi izteiktu skaņu saklausīšana; ja bērna vecumā konstatē laicīgi, valodu apgūst labi; dzirdes aparāti pēc vajadzības. Vidējā pakāpe (II) 41 - 55 dB: labāka patskaņu sadzirdēšana; iespējams sadzirdēt valodā esošās skaņas, bet lielāko daļu valodas skaņu jauc; valodas attīstības aizture; mācīšanās traucējumi; grūtības izprast vārdu nozīmi, apgūt abstrakcijas; grūtības gramatikas [...]

Dzirdes zudums ietekmē indivīda psiholoģiju …

Dzirdes funkcijas zaudējums katram indivīdam izpaužas citādāk, tāpēc dzirdes speciālistiem jāizprot fizisko un psiholoģisko faktoru radīto ietekmi dzirdes traucējumu gadījumā. Katra cilvēka organisms uz dažādiem dzīves radītiem apstākļiem reaģē atšķirīgi. Dzirdes zudums var atstāt psiholoģisku ietekmi uz indivīda vispārējo attīstību, komunikāciju ar apkārtējiem indivīdiem. Psiholoģiskie faktori, kas ietekmē bērnu un pieaugušo indivīdu dzirdes funkciju, ir atšķirīgi: personības iezīmes, adaptācija dzirdes zudumam/ dzirdes palīglīdzeklim (kohleārajam implantam). Agrīna dzirdes zuduma gadījumā vecākiem atbilstoši bērna spējām jāveicina vispārējo attīstību. Visbiežāk dzirdes zuduma gadījumā [...]

Kā mūzikas nodarbības ietekmē dzirdi?

Akustisku signālu uztveres uzmanību iespējamas attīstīt, izmantojot dažādas metodes. Dzirde ir viens no selektīvās uzmanības veidiem.  Akustiski vingrinājumi pilnveido uzmanības spējas. Mūsdienās vismazāk pētījumi selektīvās uzmanības jomā veikti par dzirdes uzmanību, manipulējot ar konkrētiem mūzikas standartiem. 2013. gadā Valdis Bernhofs izstrādāja promocijas darbu "Skaņaugstuma un ritma struktūras dzirdes uzmanības treniņam", veicot kvantitatīvu pētījumu ar 85 respondentiem vecumposmā no 7 līdz 8 gadiem. Pētījumā tika izmantots uzmanības tests "AUDIVA". Dalībnieki klasificēti trīs grupās: skaņaugstuma, ritma un kontroles. Respondenti piedalījās pētījumā [...]

Vēja ģeneratoru radītā trokšņa ietekme uz cilvēka veselību

Jau ilgāku laiku elektroenerģijas iegūšanai izmanto vēja ģeneratorus. Aptuveni 20 %  no pasaulē lietojamās elektroenerģijas ražo vēja ģeneratori. Zinātnieki atklājuši, ka vēja ģeneratori rada zemu frekvenču troksni un vibrāciju, kas ietekmē apkārtējās vides iedzīvotāju vispārējo veselības stāvokli. Zinātnieki veica dažādu literatūras resursu izpēti un konsultējās ar inženieriem, psihoakustiķiem un medicīnas speciālistiem. [22.] Aerodinamisko troksni visbiežāk raksturo kā virs cilvēka galvas esošu lidmašīnu, kas visu laiku atrodas vienā lokalizācijas vietā debesīs ar ieslēgtu motoru. Uztveramā skaņa ir aptuveni 300 hercu (Hz) augstumā, bet [...]

Dzirdes traucējumi vecumdienās var veicināt atmiņas traucējumu rašanos

Ja cilvēks vēlas saglabāt labu atmiņu arī vecumdienās, nepieciešams savlaicīgi pievērst lielāku uzmanību savai dzirdei. “Amerikas Medicīnas Asociācijas” žurnālā “JAMA Internālā medicīna” publicēti pētījuma dati par dzirdes traucējumu ietekmi uz atmiņu un domāšanu mūža otrajā pusē. Novērots, ka cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem pastāv risks iegūt demenci. Ap 2/3 personu vecumā pēc 70 gadiem novērojamas dzirdes izmaiņas. Daži cilvēki nelieto dzirdes palīglīdzekļus, tādējādi viņi spēj uztvert mazāk informācijas no apkārtējās vides (pārklausās, neizprot sacītā nozīmi, socializējas savrup no apkārtējās sabiedrības u. tml.). Pētījumā [...]

Lidmašīnu radītā trokšņa ietekme

Mūsdienās  lidmašīnas ir jaudīgi transportlīdzekļi, kas rada augstu trokšņa līmeni. Lidmašīnas dzinējs rada aptuveni 140 dB(A) troksni. Trokšņa ietekmē cilvēkam var samazināties atmiņas kapacitāte un koncentrēšanās spējas. 2011. gadā Starptautiskā lidosta "Rīga" izveidojusi trokšņu karti, sniedzot datus par lidmašīnu radīto troksni dažādos diennakts posmos. [1.] Paaugstināts trokšņa līmenis var samazināt cilvēku dzīves kvalitāti. Militāro lidmašīnu pilotiem jāveic daudz lidojumu, tādēļ viņi cieš no paaugstināta trokšņa līmeņa. Augsts trokšņa līmenis var traucēt misiju veikšanu. Pilotiem, ieteicams, lidojumu laikā lietot dzirdes aizsarglīdzekļus. Ilglaicīgā [...]