Tag - impulsveida troksnis

Troksnis – fizikāls darba vides riska faktors kokapstrādē

Kokapstrādē pastāv vairāki darba vides riska faktori: mehāniskie, fizikālie, bioloģiskie, ergonomiskie faktori, ārēju vielu un ķīmisku savienojumu iedarbība u. tml. Troksnis (fizikālais riska faktors) ir dažādu skaņu sakopojums, kas cilvēkiem rada nepatīkamas sajūtas. Latvijā veiktie trokšņa mērījumi daudzos kokapstrādes uzņēmumos pārsniedza 85 decibelu (dB (A)) skaļumu 1 m attālumā ap konkrēto kokapstrādes tehnoloģiju. Troksnis pēc iedarbības klasificējams mainīgā, implusveida un patstāvīgā troksnī. Trokšņainā darba vidē darba devējiem jāievēro dzirdes profilakses pasākumus, nodrošinot darbiniekus ar dzirdes aizsarglīdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem. Akūta trokšņa [...]

Sargāsim savu dzirdi un ausis!

Vasarā, iestājoties siltākam laikam, cilvēki kļūst laiskāki, bezrūpīgāki, dodas atvaļinājumos. Pieaug vēlme doties uz dažādiem pasākumiem. Sabiedriskos pasākumos var gadīties, ka skaņas līmenis telpā vai apkārtējā vidē ir ļoti augsts, līdz ar to var ciest dzirde. Biežāk akustisko traumu izklaidējoties var iegūt apmeklējot, piemēram, sporta spēles, mūzikas koncertus. Jāizvairās arī no impulsveida trokšņiem: šāvieniem, sprādzieniem, plaukšķināšanas tuvu ausij. Apmeklējot pasākumus, kur var būt liels troksnis, ieteicams izmantot dzirdes aizsarglīdzekļus. Atrašanās tuvu lieliem skaļruņiem palielina dzirdes traucējumu risku, tādēļ labāk atrasties tālāk [...]