Tag - harmonija

Muzikālā dzirde: intelekts, emocijas, radošums

Skaņdarbā mūzikas elementi ir "tonalitāte, metrs, ritms, melodiskā, ritmiskā, harmoniskā, tembrālā skaņu attiecība". Šo elementu atklāšanas pamatā ir diriģenta ritma izjūta, muzikālā atmiņa un specifiska vokālā dzirde. V. Morozovs: "Vokālā dzirde nav tikai dzirde, bet gan sarežģīta muzikāli vokāla sajūta, kas balstās uz dzirdes, muskuļu, redzes, taustes, vibrācijas, varbūt arī citu sajūtu veidu mijiedarbību ...". Vokālā dzirde - sintētiska sajūta skaņu pareizības noteikšanas prasmei. J. Joffes muzikālās dzirdes iedalījums: pamatkomponenti (augstums, laikmērs); papildus komponenti (tembrs, dinamika, faktūras); vispārējie komponenti (arhitektoniska, stils, specifika). H. Šerhens [...]

Dzirde antropozofijā jeb mākslas maņa

Dzirde ir viena no piecām maņām. Antropozofijā tiek uzskatīts, ka tā būtiska ne tikai pašreizējā laikā un telpā, bet arī garīgā pasaulē. Starp dažādām skaņām būtisks ir arī klusums. Retos gadījumos dzirdama tīra skaņu frekvence. Priekšmeta vibrācija rada skaņu. Neverbāla skaņa raksturo priekšmetu, vielu. Piemēram, ja saplīst glāze, mēs dzirdam plīstoša stikla skaņu. Šo neverbālo skaņu nianses mūsdienās lieto dažādās reklāmās, lai cilvēkus neapzināti iesaistītu aktivitātē. Melodija ir intervāls starp skaņām, šis intervāls starp notīm uzrunā cilvēku. Mūzika rada harmoniju, savukārt trokšņi [...]