Tag - dzirdes un līdzsvara nervs

Kā rodas dzirdes sajūta?

Auss funkcija ir uztvert skaņu signālus un pārraidīt tos tālāk smadzenēm, kur atrodas dzirdes centrs, kur šī skaņa tiek analizēta. Ārējā auss uztver skaņu un pa ārējās auss eju novada to līdz bungplēvītei, kas atdala ārējo ausi no vidusauss. Vidusauss ir ar gaisu pildīts dobums, kurā atrodas 3 savstarpēji savienoti dzirdes kauliņi – āmuriņš, laktiņa, kāpslītis. Skaņas viļņu vibrācijas, izejot cauri ārējās auss kanālam, izraisa bungplēvītes vibrācijas. Šis skaņas vilnis iziet visus šos posmus ļoti lielā atrumā. Bungplēvīte šīs vibrācijas novada [...]

Kā darbojas dzirde?

1. Skaņas pārvietojas skaņas viļņu veidā. Šie skaņu viļņi iet caur ārējās auss eju un iekustina bungplēvīti. 2. Skaņu viļņi liek bungplēvītei vibrēt. Savukārt šīs vibrācijas iekustina smalkos vidusauss kauliņus. 3. Šīs kustības iekustina šķidrumu, kas atrodas spirālveidīgajā iekšējā ausī (iekšējās auss gliemezī) un tas, savukārt, iekustina sīkās matiņšūnas, kuras izklāj iekšējās auss gliemezi. 4. Šīs matiņšūnas pārvērš saņemtās kustības elektriskos impulsos, kuri pa dzirdes nervu tiek novadīti uz smadzenēm. Smadzenes šos impulsus uztver un saprot kā skaņu.

Kas ir dzirde ?

Dzirde ir viena no būtiskākajām cilvēka maņām. Tā darbojas nepārtraukti visa mūža garumā. To nevar ne izslēgt, ne atpūtināt, tāpēc jau kopš dzimšanas ir jādomā par savas dzirdes funkcijas saudzēšanu. Dzirdei ir ļoti liela loma cilvēka dzīvē, jo dzirdei piemīt apkārtni raksturojoša, brīdinoša funkcija. Mēs dzirdam putnu balsis, vēju un ūdens tecēšanu, mēs dzirdam savu un apkārtējo cilvēku elpošanu, balsi un soļus. Tas mums palīdz noteikt, kas atrodas mums visapkārt. Tāpat arī mēs dzirdam, kad kāds lielā ātrumā traucas garām [...]

Grūtības saklausīt apkārtējos ikdienā

Dažkārt nonākam neērtā situācijā ikdienā, jo nespējam saklausīt kāda cilvēka teikto informāciju. Pēkšņa dzirdes zuduma gadījumā ir bojāta iekšējā auss (dzirdes matiņšūnas/ dzirdes nervs). Šādā gadījumā steidzami jādodas pie dzirdes speciālista. Dzirdes traucējumus var mantot ģenētiskā līmenī, kā arī tie var rasties skaļas vides/ trokšņa, medikamentu lietošanas, dažādu vīrusu un slimību ietekmē. Jāatceras, kas neatgriezeniska vājdzirdība var rasties pēkšņi, ja skaņa ir ar 120 dB vai vēl lielāku intensitāti. Cilvēka dzirde tiek bojāta arī klausoties dažādas mūziku atskaņojošas ierīces ar austiņām [...]

Informācija dzirdes profilaksei

Skaļš troksnis apkārtējā vidē ir viens no dzirdes traucējumu cēloņiem. Troksnis var rasties ne tikai darba vietā, bet arī dažādās izklaides un atpūtas iestādēs. Noskaidrots, ka dažas skaņas var radīt ne tikai psiholoģisku diskomfortu, bet arī ietekmēt arī atmiņu un lasīšanu. No pagājušā gadsimta 80-jiem gadiem strauji pieaudzis jaunu cilvēku ar dzirdes traucējumiem skaits. Lietojot dažādus mūzikas atskaņotājus  ikdienā, izvēloties auss ejās ievietojamas austiņas un pārmērīgi ilgi klausoties skaļu mūziku, tiek pazemināta dzirdes funkcija. Klausoties ļoti skaļu mūziku, pastāv risks iegūt dzirdes [...]

Līdzsvara un dzirdes nervs (8. galvas smadzeņu nervs)

Līdzsvara un dzirdes nerva dzirdes daļas nervu šķiedras no iegarenajām smadzenēm vada impulsus uz iekšējās auss gliemezi, nodrošinot dzirdes funkciju. Savukārt līdzsvara daļas nervu šķiedras vada impulsus no iegarenajām smadzenēm uz iekšējās auss pusloka kanāliem un plēvainajiem maisiņiem, nodrošinot līdzsvaru. Skaļš troksnis izraisa bungplēvītes refleksu. Tas izpaužas kā dzirdes kauliņu kustīguma ierobežošana. Skaļa trokšņa ietekmē cilvēkam tiek izraisīts arī dzirdes reflekss. Izpausme: acu un/ vai galvas pagriešana skaņas virzienā. Līdzsvara un dzirdes nerva bojājums populācijā ir bieži sastopams. Viens no [...]

Kustības slimība

Kustības slimība izpaužas cilvēkam veicot neierastas kustības, izmainoties dabiskajam kustību paātrinājumam vai ātrumam. Līdz ar to izmainās līdzsvara sistēmas darbība. Viens no kustību slimības veidiem ir jūras slimība, kā arī Menjēra slimība.Visbiežāk kustību slimība rodas ceļojot ar dažādiem transportlīdzekļiem. Dažkārt straujš pārvietošanās ātrums rada veselības traucējumus. Simptomi: bālums, auksti sviedri, slikta dūša, savārgums, dažkārt elpošanas vai kardiovaskulāras izmaiņas. Simptomi var izpausties no neliela diskomforta sajūtas līdz nopietnai slimībai. Kustību slimības simptomu izpausmi veicina nogurums, labils emocionālais stāvoklis, alkohols, medikamentu lietošana, [...]

Medikamentu lietošanai var būt blaknes

Pasaulē pieejami dažādi ototoksiskie medikamenti, kas var ietekmēt cilvēka dzirdi: meprazola magnijs (Prilosec), ibuprofēns (Advil, Motrin), acetilaminoskābe (Tylenol), nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (Aleve), aspirīns(Bayer, Goody’s, Exedrin). Daudzi medikamenti, ko cilvēki lieto ikdienā galvassāpju mazināšanai, elpošanas regulēšanai (piem., astmas gadījumā), alerģiju un alerģisku reakciju novēršanai, iekšējas asiņošanas novēršanai u. tml., satur ototoksiskas vielas. Atklāts, ka liels aspirīna daudzums var radīt pārejošus dzirdes traucējumus untinnitus (trokšņus ausīs). Pārstājot lietot aspirīnu, izzūd izmaiņas dzirdes jomā (ja cilvēkam iepriekš nav bijuši dzirdes traucējumi). „Harvardas Medicīnas skolā” [...]

Vai pazeminātas dzirdes gadījumā cilvēks biežāk pakrīt?

Baltimorā veikts pētījums ar 2017 respondentiem vecumposmā no 40 līdz 69 gadiem. Katram dalībniekam veikta audiometrija, līdzsvara pārbaude un aptauja par iepriekš bijušajiem kritieniem. 14 % respondentu dzirdes zudums pārsniedza 25 decibelus (dB), savukārt 5 % bija krituši gadu pirms dalības pētījumā. Dalībnieki ar vidējiem/ smagiem dzirdes traucējumiem (dzirde pazemināta par vismaz 40 dB) tika izslēgti no pētījuma. Pētījumā netika gūts apstiprinājums dzirdes zuduma un kritienu saistībai. Dzirdes traucējumi ir izplatīti, bet tie bieži netiek diagnosticēti un kompensēti ar dzirdes [...]

Dzirdi ieteicams pārbaudīt vismaz vienreiz gadā

Mūsdienās dzirdes pārbaudi veic jau jaundzimušam mazulim (otoakustisko emisiju (OAE)). Iespējams veikt dzirdes diagnostiku dažādā vecumā ar dažādām tehnoloģijām. Speciālists pēc iegūtajiem datiem var sniegt atzinumu (vēlamo terapiju/ tehnoloģijas/ rekomendācijas) cilvēkam komunikācijas uzlabošanai ikdienā. Jāatceras, ka 8. galvas smadzeņu nervā ir apkopotas gan dzirdes, gan līdzsvara šķiedras. Ja cilvēkam tiek izmainīta līdzsvara sistēmas darbība, tas var ietekmēt dzirdes funkciju un otrādi. Dažkārt cilvēki ilgi neapmeklē medicīnas speciālistus, jo uzskata, ka veselības traucējums ir niecīgs. Pēc "The Center for Hearing and Communication" [...]