Tag - drošība

Bērna ausu drošība peldēšanās laikā

Sajūta, kad ūdens ir iekļuvis ausīs peldoties, nav no patīkamajām, sevišķi bērniem. Bērniem ārējās auss eja un dzirdes kanāls ir īsāks un platāks, kas inficēšanās risku ar ausu slimībām padara daudz lielāku. Bērnam augot, dzirdes kanāls sašaurinās, kļūst garāks, kas savukārt inficēšanās risku samazina. Taču visiem bērniem patīk ūdens un peldēšanās, tāpēc ir jāievēro drošības pasākumi, lai izvairītos no inficēšanās. Bērniem peldoties iesaka lietot peldcepures, kas piespiežas pie ārējās auss un neļauj ūdenim iekļūt tajā. Ir jāatrod piemērota cepurīte, lai tā [...]

Peldēšanas instrukcijas dzirdes traucējumu gadījumā

Speciālisti iesaka indivīdiem, kas ir atbildīgi par bērniem ar dzirdes traucējumiem, pirms peldēšanās ievērot šādas instrukcijas: Vienmēr uzmani bērnu, turi tuvumā peldēšanas riņķi/ matraci! Izstāsti cilvēkiem, kas dodas kopā peldēties, par dzirdes traucējumiem! Iemāci bērniem ar dzirdes traucējumiem konkrētu žestu/ signālu kā peldēšanu uz krastu/ kādas darbības pārtraukšanu u. tml.! Iepazīstini pirms peldēšanas bērnus ar drošības noteikumiem, pārbaudi, vai viņi atpazīst mācītos signālus/ žestus! Attēla resurss: www.123rf.com Izmantotais literatūras avots: http://www.hearinglikeme.com/blog/quick-water-safety-tips-parents-kids-hearing-loss

Informatīvie plakāti par dzirdes profilaksi jauniešiem

„Arodveselības un drošības organizācija” (Occupational Health & Safety) pastāv jau 80 gadus. Šogad tika izveidotas afišas, lai informētu sabiedrību par dzirdes traucējumu profilaksi. Tās paredzēts lietot dažādos jauniešu pasākumos. Plakātus sāks lietot no 2013. gada 16. augusta. Šīs akcijas mecenāts ir „Nacionālā Dzirdes Saglabāšanas asociācija”. Literatūras avots: http://ohsonline.com/articles/2013/08/06/posters-due-for-hearing-loss-prevention-in-kids-event.aspx  

Troksnis var izraisīt dzirdes traucējumus

Cilvēkam atrodoties troksnī var mainīties dzirde. Dzirdes un arodveselības speciālisti ir izveidojuši "Trokšņu termometru". Izveidotā klasifikācija informē sabiedrību par skaļu skaņu ietekmi uz cilvēku dzirdi konkrētā laika posmā. 30 dB - klusa skaņa (piem., klusa saruna); 85 dB - pēc "Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras" datiem šādā vidē atrodoties 8 h var rasties dzirdes izmaiņas; 88 dB - šādā vidē atrodoties 4 h var rasties dzirdes izmaiņas (piem., intensīva pilsētas satiksme, zāles pļāvējs); 91 dB - dzirdes izmaiņas var rasties 2 [...]

Orķestra mūziķu dzirde Austrālijā

Austrālijā veikts pētījums par dzirdes veselību un trokšņa ietekmi uz orķestra mūziķu dzirdi. Mūziķiem, nelietojot dzirdes aizsarglīdzekļus, pastāv risks iegūt trokšņa izraisītus dzirdes traucējumus. Austrālijā dzirdes veselības un profilakses programmas ietvaros  tika veikta anketēšana par dzirdes aizsarglīdzekļiem un to lietošanu. Orķestra radīto skaņu skaļuma līmeni nosaka ar regulāras novērtēšanas metodiku. Skaņu skaļumu ietekmē konkrētu mūzikas instrumentu atskaņošana un mūziķu lokalizācija, kā arī citi faktori. Konstatēts, ka mūziķiem biežāk pastāv risks trokšņa izraisītiem dzirdes traucējumiem skaņu sliekšņu maiņas, trokšņa ausīs un [...]