Tag - darba aizsardzība

Radoša animācija informēs Tevi…

Napo filmas - lielisks informatīvs materiāls gan bērniem, gan pieaugušajiem: http://www.napofilm.net/lv/napos-films/best-signs-story .

Troksnis darba vidē var veicināt vājdzirdību

Viens no fizikālajiem darba vides riska faktoriem ir troksnis. Tā ietekmē var rasties neatgriezeniski dzirdes traucējumi, kuru attīstība var noritēt ilgākā laika periodā. Troksnis ir skaņa, kas indivīdam rada nepatīkamas sajūtas. Troksnis ir dažādas intensitātes un frekvenču skaņu sakopojums. Troksni raksturojošie lielumi: akustiskā spiediena līmenis – mēra trokšņa/ skaņas spiedienu izmaiņu Pa (paskālos); frekvence – akustiskā spiediena svārstību daudzums 1 sekundē (herci – Hz). Cilvēki spēj uztvert frekvences intervālā [20; 20 000] Hz, savukārt nespēj uztvert infraskaņu (zem 20 Hz) un ultraskaņu (virs 20 kHz). Pastāv četri trokšņu [...]

Dzirdes traucējumu izplatība populācijā

21. gs. dzirdes traucējumi skar gandrīz katru 6 pasaules iedzīvotāju. Vēl joprojām par dzirdes traucējumiem pastāv dažādi mīti un sabiedrība vēl nav pilnībā informēta par dzirdes profilaksi. Lai noskaidrotu, cik Jūs esiet informēts par dzirdes traucējumiem, variet atbildēt uz tālāk minētajiem jautājumiem (atbilžu varianti: jā/ nē): Pazīstu vismaz vienu kolēģi, kam ir kāda no vājdzirdības pakāpēm. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem tiek atvieglota komunikācija, lasot informāciju no dialoga partnera lūpām. Skaļa runa palīdz cilvēkam ar dzirdes traucējumiem labāk uztvert pasacīto informāciju. Ikviens, ja ļoti cenšas, [...]

Firmas “Phonak” piedāvātā dzirdes profilakse

Video, kas sniedz ieskatu par firmas "Phonak" ražotajiem dzirdes aizsarglīdzekļiem.  

Vai trokšņaina darba vide var izraisīt ”tinnitus” un dzirdes traucējumus?

Ikdienā izmantojam dažādas tehnoloģijas, kas mēdz radīt lielu troksni. Aptuveni miljonam Lielbritānijas iedzīvotāju darba vidē ir paaugstināts trokšņa līmenis, kas var kļūt par tinnitus vai dzirdes traucējumu cēloni. Pēc "Lielbritānijas Darba aizsardzības inspekcijas" (The Labour Force Survey (LFS)) datiem laikā no 2009.-2012. gadam dzirdes traucējumus darba vidē ieguvuši aptuveni 19 000 cilvēku. ASV aptuveni 30 miljoniem personu iegūst dzirdes traucējumus nepietiekamas dzirdes profilakses dēļ darba vidē. Atrodoties 90-95 dB troksnī cilvēkam pazeminās dzirdes funkcija. Ikdienā cilvēku sarunvaloda atbilst 60 dB skaļumam, savukārt [...]

Troksnis – fizikāls darba vides riska faktors kokapstrādē

Kokapstrādē pastāv vairāki darba vides riska faktori: mehāniskie, fizikālie, bioloģiskie, ergonomiskie faktori, ārēju vielu un ķīmisku savienojumu iedarbība u. tml. Troksnis (fizikālais riska faktors) ir dažādu skaņu sakopojums, kas cilvēkiem rada nepatīkamas sajūtas. Latvijā veiktie trokšņa mērījumi daudzos kokapstrādes uzņēmumos pārsniedza 85 decibelu (dB (A)) skaļumu 1 m attālumā ap konkrēto kokapstrādes tehnoloģiju. Troksnis pēc iedarbības klasificējams mainīgā, implusveida un patstāvīgā troksnī. Trokšņainā darba vidē darba devējiem jāievēro dzirdes profilakses pasākumus, nodrošinot darbiniekus ar dzirdes aizsarglīdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem. Akūta trokšņa [...]

Kā troksnis ietekmē cilvēka uztveres spējas?

Trokšņa ietekmē mainās uztvere: grūtāk apgūt jaunas zināšanas; pazeminās darba produktivitāte; troksnis dzīvesvietā, tās apkārtnē var radīt trauksmi, ilglaicīgā periodā - stresu; mazinās spēja veikt vienlaicīgi vairākus darbus; grūti uztvert svarīgu informāciju; ilglaicīga trokšņa ietekmē dažiem cilvēkiem var džinkstēt ausis un izpausties dzirdes halucinācijas; var rasties dzirdes traucējumi. Pēc "Starptautiskās Darba organizācijas" (International Labour Organisation) datiem trokšņa līmenis darba vietā pārsniedz 85 dB (A), ietekmējot personu veselību (tostarp dzirdi): vairāk nekā pieciem miljoniem rūpniecības un ražošanas darbinieku; aptuveni diviem miljoniem personu, kuras strādā ar mehāniku un transportlīdzekļiem; aptuveni miljonam militārās sfēras [...]

Ķīmisku vielu ototoksiskā ietekme

Noskaidrots, ka ķīmiskas vielas var izraisīt dzirdes traucējumu rašanos: auss gliemeža (cochlea) bojājums, līdzsvara orgāna fizioloģijas izmaiņas, galvas smadzeņu VIII jeb līdzsvara un dzirdes nerva darbības traucējumi, izmaiņas centrālajā nervu sistēmā. Ķīmiskas vielas, kas var izmainīt dzirdes fizioloģiju: neirotoksiskas vielas, ototoksiskas vielas, auss gliemezim (cochlea) toksiskās vielas. Mūsdienās tiek veikti epidemioloģiski pētījumi par ķīmisku vielu ototoksisko ietekmi uz cilvēku dzirdi, kuri strādā rūpniecībā. Daudzās pētījuma procedūrās pārbaude veikta ar laboratorijas dzīvniekiem (pelēm, žurkām, jūrascūciņām). [1.] Vairākos 20. un 21. gs. [...]

Dzirdes traucējumi mūziķiem

Nešvila ir mūzikas industrijas centrs, kurā sastopami daudz slaveni mūziķi. K. D'Onofrio veica pētījumu par mūziķiem ar pazeminātu dzirdi. “Vanderbiltas Universitātes” profesors T. Rikets uzskata, ka daudziem mūzikas jomas speciālistiem dzirdes traucējumu gadījumā nepieciešami plaša skaņu diapozona dzirdes aparāti. Pētījuma mērķis bija noskaidrot mūziķiem ar pazeminātu dzirdi nepieciešamo specifiku dzirdes aparātiem. Pētījuma procedūrā veikti dzirdes testi mūziķiem un kontroles grupai, dati savstarpēji salīdzināti. [1.] Skaļas klasiskās vai rokmūzikas ilglaicīgas klausīšanās ietekmē cilvēkiem var rasties dzirdes traucējumi. Dažkārt īsā laika periodā [...]