Tag - čuksti

Skaņas intensitātes skala

Cilvēka auss var sadzirdēt skaņas, kuru frekvence ir no 20 līdz 20 000 herciem (Hz). Tā var sajust lapu čaukstoņu – aptuveni 10 dB(A), kā arī spēj pielāgoties pat pie nedzirdību izraisošas mūzikas – aptuveni 90 - 110 dB(A). Ir noderīgi zināt, kādu troksni parasti izraisa mums apkārt esošie skaņas avoti. 10 dB(A) - čuksti (dzirdami 1 metra attālumā) 20-30 dB(A) - lietus, ūdens pilēšana 50-60 dB(A) - runa 60 dB(A) - mikseris, bārdas dzenamais aparāts 80 dB(A) - durvju zvans, telefona zvans 85 dB(A) - [...]

Dzirdes traucējumi

Fizioloģiski normālas dzirdes gadījumā uztverto skaņu sāpju slieksnis sākas no 120 dB. Ikdienā cilvēki komunicē 60 – 70 dB līmenī, savukārt čukstus saruna atbilst 30 dB. Maksimāli pieļaujamais trokšņu skaļums ikdienā ir 84 dB. Lielākoties vājdzirdība tiek pārmantota ģenētiski, tāpēc topošajiem vecākiem vajadzētu izvairīties no saskarsmes ar toksiskām vielām. Mūsdienās daudzi cilvēki ikdienā klausās mūziku ar austiņām, atstājot neatgriezenisku ietekmi uz savu dzirdes funkciju. Dzirdes traucējumi var būt gan pārejoši, gan paliekoši. Cilvēkiem pēc izslimotas gripas bieži pavasarī parādās dzirdes [...]

Ko vēsta runas banāns?

Sarunvalodai nepieciešamās skaņas iezīmē grafikā, tad līnijai, kas apvilkta ap tām, ir banāna forma. Tādēļ runas un dzirdes speciālisti to iedēvējuši par runas banānu. Grafikā uz horizontālās ass attēlots skaņu augstums, kas izteikts hercos (Hz), savukārt uz otras ass – skaņas intensitāte, vienkāršāk sakot – skaļums, kas izteikts decibelos (dB). „Izmantojot runas banānu un klienta dzirdes līknes, dzirdes speciālists var izvērtēt dzirdes izmaiņu ietekmi uz runas uztveri ikdienā un sniegt ieteikumus,” stāsta ārstniecības iestādes Dzirdes sistēmas konsultante. Runas banāna robežas Frekvenču dimensijā runas banāns [...]