Tag - attīstība

Pētījums par bērnu valodu dzirdes traucējumu gadījumā

Nebraskā ("Center for Childhood Deafness at Boys Town National Research Hospital") veikts pētījums par bērnu valodas un runas prasmju uzlabošanos, ilgāku laiku lietojot dzirdes aparātus. Audioloģe M. P. Moellere atzīst, ka dažkārt vecākiem var būt nepilnīga informācija par dzirdes palīgtehnoloģiju sniegtajiem uzlabojumiem vieglas, vidējas pakāpes dzirdes traucējumu gadījumā. Pēc statistikas datiem aptuveni 15 %  bērnu ASV diagnosticēti dzirdes traucējumi. Pētījumā piedalījās 180 bērni no 6 ASV štatiem: trīs līdz piecu gadu vecumā, ar vieglas/ vidējas/ vidēji smagas un smagas pakāpes dzirdes [...]

Aplikācijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Skārienjutīgie telefoni sniedz daudz tehnoloģisko iespēju. Cilvēki nepieciešamības gadījumā var lietot dažādas aplikācijas, kas būtiski atvieglo ikdienu. Dažas aplikācijas izveidotas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. "Skaņu termometrs" (SoundMeter) izveidots pēc "Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras" (OSHA) vadlīnijām. Aplikācija lietojama skaņu skaļuma noteikšanai decibelos (dB). Tā sniedz lietotājiem informāciju par trokšņa līmeņa vai ilguma ietekmi uz cilvēku. Tāpat šī aplikācija ļauj kalibrēt skaļruņus, mājas kinozāles u. tml. "Dzirdes traucējumu simulators" (Hearing Loss Simulator) parāda, kā runu un apkārtējās vides skaņas uztver cilvēki ar dzirdes traucējumiem. [...]