Tag - artikulācija

Dzirdes traucējumu pakāpes, to raksturojums

Ir 5 dzirdes traucējumu pakāpes. Viegla pakāpe (I) 15 - 40 dB bērniem; 25 - 40 dB pieaugušiem cilvēkiem: laba patskaņu dzirdamība, apgrūtināta nebalsīgo līdzskaņu dzirdamība; izpaužas kā uzmanības traucējumi; viegla valodas aizture, nelielas runas problēmas; problēmas sagādā īsu, neuzsvērtu vārdu, kā arī klusi izteiktu skaņu saklausīšana; ja bērna vecumā konstatē laicīgi, valodu apgūst labi; dzirdes aparāti pēc vajadzības. Vidējā pakāpe (II) 41 - 55 dB: labāka patskaņu sadzirdēšana; iespējams sadzirdēt valodā esošās skaņas, bet lielāko daļu valodas skaņu jauc; valodas attīstības aizture; mācīšanās traucējumi; grūtības izprast vārdu nozīmi, apgūt abstrakcijas; grūtības gramatikas [...]

Komunikācija dzirdes traucējumu gadījumā

Dzirdes traucējumu gadījumā cilvēks var saklausīt sarunu biedru klusā vidē, sarunājoties vienam pret otru, pazīstot runātāja balsi, atrodoties tuvu, redzot runātāja seju. Cilvēkam, iespējams, nepieciešams ilgāks laiks dzirdētās informācijas apstrādei. Svarīgi runas laikā novērst fona trokšņus (piemēram, samazināt ieslēgtas mūzikas skaļumu vai to izslēgt). Nesaklausot sarunu, cilvēks var sociāli izolēties. Lasīšana no lūpām sniedz rezultātus, ja runātājs atrodas tuvu, pateiktie vārdi ir zināmi un tiek precīzi artikulēti. Lasot no lūpām var saprast tikai aptuveni 66 %. Literatūras avots:  Wilson, B. Myths and Facts [...]