Tag - arodveselība

Nesaprotu dzirdēto, pārklausos

Dzirdes profilakse dzīves kvalitātei

Attēla resurss: https://www.etsy.com/listing/88697938/collectable-vintage-national-safety

Troksnis darba vidē var veicināt vājdzirdību

Viens no fizikālajiem darba vides riska faktoriem ir troksnis. Tā ietekmē var rasties neatgriezeniski dzirdes traucējumi, kuru attīstība var noritēt ilgākā laika periodā. Troksnis ir skaņa, kas indivīdam rada nepatīkamas sajūtas. Troksnis ir dažādas intensitātes un frekvenču skaņu sakopojums. Troksni raksturojošie lielumi: akustiskā spiediena līmenis – mēra trokšņa/ skaņas spiedienu izmaiņu Pa (paskālos); frekvence – akustiskā spiediena svārstību daudzums 1 sekundē (herci – Hz). Cilvēki spēj uztvert frekvences intervālā [20; 20 000] Hz, savukārt nespēj uztvert infraskaņu (zem 20 Hz) un ultraskaņu (virs 20 kHz). Pastāv četri trokšņu [...]

Ugunsdzēsēju profesijas ietekme uz dzirdi

Amerikā vairāk nekā 1 miljonam ugunsdzēsēju ir trokšņu (transportlīdzekļu, sirēnu, dažādu motorizētu darbarīku) izraisīti dzirdes traucējumi. Ugunsdzēsēju dzirdes funkciju pazemina saskare ar ototoksiskām ķimikālijām. Nākotnē paredzēti pētījumi par dzirdes profilaksi indivīdiem ar ugunsdzēsēju profesiju. Izmantotais literatūras avots: http://www.healio.com

Skaļa darba vide

Saskaņā ar "Pasaules Nacionālā veselības un aizsardzības dienesta" datiem aptuveni 5.2 miljoniem cilvēku darba vidē ir paaugstināts trokšņa līmenis.

Informatīvie plakāti par dzirdes profilaksi jauniešiem

„Arodveselības un drošības organizācija” (Occupational Health & Safety) pastāv jau 80 gadus. Šogad tika izveidotas afišas, lai informētu sabiedrību par dzirdes traucējumu profilaksi. Tās paredzēts lietot dažādos jauniešu pasākumos. Plakātus sāks lietot no 2013. gada 16. augusta. Šīs akcijas mecenāts ir „Nacionālā Dzirdes Saglabāšanas asociācija”. Literatūras avots: http://ohsonline.com/articles/2013/08/06/posters-due-for-hearing-loss-prevention-in-kids-event.aspx  

ASV dzirdes speciālistu ieteiktā dzirdes profilakse

Troksnis ir viens no biežākajiem dzirdes traucējumu cēloņiem. Trokšņa izraisīta vājdzirdība ir izplatītākā arodslimība Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēkšņs troksnis (piemēram, šāviens) var radīt paliekošus dzirdes traucējumus. Atkārtota mehanizēta trokšņa ietekmē ilgākā laika periodā var pazemināties cilvēka dzirdes uztvere. Desmit miljoniem amerikāņu diagnosticēti neatgriezeniski, trokšņa ietekmē radušies dzirdes traucējumi. Ikdienā aptuveni 30 miljoni ASV iedzīvotāju tiek pakļauti augstam trokšņa līmenim. Pazīmes augsta trokšņa līmeņa ietekmei: troksnis ausīs pēc atrašanās troksnī; pēc atrašanās troksnī grūti saklausīt citu teikto, atrodoties normāla skaļuma vidē nav traucēta komunikācija; troksnī [...]

Troksnis metālapstrādē

2013. gadā Dr. Farm. P. Sudmalis no RSU iepazīstināja interesentus ar pētījuma "Svarīgāko riska faktoru objektīvie līmeņi metālapstrādes nozarē" datiem. Laikaposmā no 1996. līdz 2012. gadam veikti 4108 riska faktoru mērījumi, iekļaujot 917 trokšņa mērījumus (22 %) un 199 plaukstas - vibrācijas mērījumus (5 %). Jāatceras, ka cilvēka dzirdi var izmainīt ilgstoša trokšņa un vibrācijas ietekme. Trokšņa mērījumi atbilda prasībām 2003., 2007. un 2008. gadā, savukārt vislielākā neatbilstība prasībām vērojama 2011. gadā. Vibrācjas mērījumi atbilda normai 2007., 2009. un 2012. gadā, savukārt [...]

Mugurkaula veselība ietekmē cilvēka vispārējo pašsajūtu

Mūsdienās cilvēki cenšas izvairīties no smagu priekšmetu nešanas, lai nenoslogotu mugurkaulu. Senatnē nebija iespējas pārvadāt kravas ar dažādiem transportlīdzekļiem, tāpēc cilvēkiem ikdienā bija vairāk noslogota gan muskuļu sistēma, gan kaulu - locītavu sistēma. Lai nerastos pēkšņas sāpes muguras lejasdaļā vai locītavās, būtiski ievērot ergonomikas pamatprincipus - atrasties smaguma celšanai piemērotā pozīcijā. Speciāliste J. Reste 2013. gadā novembrī informēja interesentus par biežāk izplatītajiem veselības traucējumiem un arodslimībām, iekļaujot attēlus ar ergonomikas pamatprincipiem priekšmetu pārvietošanai.   Attēlu resursi: Reste, J. Aroda un radiācijas medicīnas [...]

Troksnis – fizikāls darba vides riska faktors kokapstrādē

Kokapstrādē pastāv vairāki darba vides riska faktori: mehāniskie, fizikālie, bioloģiskie, ergonomiskie faktori, ārēju vielu un ķīmisku savienojumu iedarbība u. tml. Troksnis (fizikālais riska faktors) ir dažādu skaņu sakopojums, kas cilvēkiem rada nepatīkamas sajūtas. Latvijā veiktie trokšņa mērījumi daudzos kokapstrādes uzņēmumos pārsniedza 85 decibelu (dB (A)) skaļumu 1 m attālumā ap konkrēto kokapstrādes tehnoloģiju. Troksnis pēc iedarbības klasificējams mainīgā, implusveida un patstāvīgā troksnī. Trokšņainā darba vidē darba devējiem jāievēro dzirdes profilakses pasākumus, nodrošinot darbiniekus ar dzirdes aizsarglīdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem. Akūta trokšņa [...]