Tag - analīze

Esi ceļā uz labu dzirdes kvalitāti!

Attēlu resurss: http://heavy.com

Kas ir dzirde ?

Dzirde ir viena no būtiskākajām cilvēka maņām. Tā darbojas nepārtraukti visa mūža garumā. To nevar ne izslēgt, ne atpūtināt, tāpēc jau kopš dzimšanas ir jādomā par savas dzirdes funkcijas saudzēšanu. Dzirdei ir ļoti liela loma cilvēka dzīvē, jo dzirdei piemīt apkārtni raksturojoša, brīdinoša funkcija. Mēs dzirdam putnu balsis, vēju un ūdens tecēšanu, mēs dzirdam savu un apkārtējo cilvēku elpošanu, balsi un soļus. Tas mums palīdz noteikt, kas atrodas mums visapkārt. Tāpat arī mēs dzirdam, kad kāds lielā ātrumā traucas garām [...]

Vai dzirdēt nozīmē saprast dzirdēto?

Dzirdēt skaņu nozīmē to uztvert un analizēt, saprast tās nozīmi. Ja cilvēkam ir dzirdes traucējumi, tiek apgrūtināta ikdienas komunikācija. Dažas personas spēj kompensēt savu pazeminātās dzirdes funkciju, analizējot cilvēku ķermeņa valodu un lasot no lūpām. Dzirdes traucējumu gadījumā cilvēkam jāizvēlas atbilstoša pastiprinājuma dzirdes aparāts. Ja dzirde pazemināta abām ausīm, tad ieteicams pielāgot dzirdes aparātus abās ausīm. Jo ātrāk tiek kompensēts traucējums ar palīglīdzekli, jo cilvēkam ir ātrāka adaptācija un  labāka saskarsme ar apkārtējiem. Daudziem dzirde pazeminās pakāpeniski, tāpēc cilvēki paši nepamana, [...]

Balss skanējuma uztvere

Normālas sarunvalodas laikā cilvēka smadzenes automātiski samazina cilvēka un viņa sarunu biedru balsu skanējumu, padarot maigāku skaņu. Var uzskatīt, ka to ietekmē ne tikai galvas smadzeņu analīze, bet arī apkārtējās vides akustika. Zinātnieki atklājuši, ka galvas smadzenēs pastāv cieša saistība motorās sistēmas un auditorās sistēmas elektrisko impulsu pārvadei. „Hercoga universitātes Medicīnas skolas Smadzeņu izpētes institūta" neirobioloģijas profesors R. Mūnejs uzskata, ka nepieciešams izzināt galvas smadzeņu spēju komunicēt pašām ar sevi, kā šo komunikāciju var pārtraukt pēc slimības sākšanās. Motorie reģioni brīdina [...]

Adaptācija dzirdes tehnoloģijām

Dzirdes rehabilitācijā cilvēkam tiek nodrošināta skaņu uztvere, apstrāde un analīze, izmantojot dzirdes tehnoloģijas. Sākotnēji cilvēka galvas smadzenēm ir jāpierod pie jaunā skaņu uztveres veida. Tas nozīmē, ka cilvēks trenē savas smadzenes skaņu signālu uztveres, apstrādes un analīzes procesā. Jāatceras, ka dzirdes tehnoloģijas var veikt ievērojamus uzlabojumus cilvēka dzīves kvalitātei, bet galvenais resurss klausīšanās procesā ir smadzenes. Cilvēkam psiholoģiski jāpieņem dzirdes tehnoloģiju lietošana, lai sasniegtu labu rezultātu. Cilvēks informāciju no apkārtējās vides uztver ar dažādām maņām. Dzirdes rehabilitācijai jāuzlabo cilvēku dzīves [...]