Apmācība aparātu lietošanai, kopšanai

Klientiem un viņu tuviniekiem tiek izskaidrota pareiza dzirdes aparāta un auss ieliktņa ievietošana ausī un kopšanas specifika.

1. Dzirdes speciālists cilvēku informē par dzirdes aparāta uzbūvi, parāda dzirdes aparāta darbības principus. Klients dzirdes speciālista vadībā pēc instrukcijām veic manipulācijas.

apmaciba-4 apmaciba-3 apmaciba-1 apmaciba-2
1. 1. attēls. Digitālā aizauss dzirdes aparāta apskate.
 

kopsana-2 kopsana-3 kopsana-1
1. 2. attēls. Digitālā iekšauss dzirdes aparāta izpēte.

2. Cilvēks tiek apmācīts pareizi ievietot auss ejā individuālo auss ieliktni/ dzirdes caurulīti ar sēra domi, novietot digitālo aizauss dzirdes aparāta korpusu aiz auss. Dzirdes aparātu izņem no auss pretējā darbību secībā.

ievietosana-3 ievietosana-2 ievietosana-1
2. 1. attēls. Digitālā aizauss dzirdes aparāta pozicionēšana.
 

pozicionesana-1 pozicionesana-2
2. 2. attēls. Digitālā iekšauss dzirdes aparāta pozicionēšana.

3. Cilvēks tiek informēts par dzirdes aparāta kopšanu. Dzirdes aparātu modeļiem var būt nianses, kas atšķiras, bet par jebkuru tehnoloģiju ir jārūpējas savlaicīgi, lai tā ilgi un kvalitatīvi darbotos.

informets-3 informets-1 informets-2

4. Klients un viņa tuvinieki uzdod dzirdes speciālistam sev interesējošos jautājumus.