Viens vai divi dzirdes aparāti?

Lietojot 2 dzirdes aparātus:

  • Labāka runas uztvere un komunikācija.
  • Labāka skaņu avotu lokalizācija.
  • Uzlabota skaņu uztvere, esot distancei starp personu un skaņu avotu.
  • Labāka skaņu kvalitāte.
  • Balansēta skaņu uztvere.

“CROS” dzirdes aparāti – risinājums vienpusējai vājdzirdībai
Cilvēkiem vienpusējas vājdzirdības gadījumā ieteicams lietot “CROS” dzirdes aparātus. Dzirdes speciālists ieteikts piemērotāko modeli atbilstoši audiometrijas datiem un klienta vēlmēm.

“CROS” iekšauss un aizauss dzirdes aparāti automātiski pielāgo klausīšanās programmu optimālo iestatījumu dažādām situācijām; pielāgojas dažāda skaļuma vidēm; lokalizē skaņas apkārtējā vidē; ar brīdinājuma signālu ziņo par baterijas derīguma līmeni; nodrošina dabisku skaņu uztveri u. c.

Skaņu raidītājs atrodas aiz auss/ ausī. Skaņu ar bezvadu tehnoloģiju funkciju nosūta uz ausi ar normālu, neizmainītu dzirdi. Ausij ar normālu fizioloģisko dzirdi netiek izmainīta dzirdes funkcija.

Ja cilvēkam ir pazemināta dzirde abām ausīm, tad iespējams lietot dzirdes aparātu “BiCROS”. Raidītājs atrodas aiz auss/ iekšā vājāk dzirdošajā ausī. Raidītājs uztver skaņu un ar bezvadu tehnoloģiju funkciju nosūta uz labāk dzirdošo ausi. Dzirdes aparāts pastiprina uztvertās skaņas.

“CROS” ir variabls dzirdes aparāts, to var savienot ar dažādiem piemērotiem bezvadu papildus piederumiem. Iespējamas dažādas krāsas korpusiem.