Ko var piedāvāt mūsdienīgi aparāti?

Mūsdienās digitāliem dzirdes aparātiem katru gadu tiek uzlabota funkcionalitāte, dažādas tehnoloģijas skaņu skaidrībai un klausīšanās komfortam. Ekonomiskajiem dzirdes aparātiem ir vienkāršāku tehnoloģisku risinājumu iespējas, savukārt maksimālam klausīšanās komfortam var izvēlēties luksus dzirdes aparātus.

Konsultējieties ar dzirdes speciālistu par sev piemērotāko risinājumu!

 • Runas zona – abi dzirdes aparāti automātiski darbojas vienlaicīgi, uztverot runu dažādās situācijās.
 • Automātiskā programma – atbilstoši klausīšanās videi automātiski tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas.
 • Smart Focus 2 – nodrošina klausīšanās līmeņa uzlabojumu trokšņainās situācijās.
 • Smart Focus – automātiski izvēlas piemērotāko klausīšanās līmeni runas izpratnei un komfortam.
 • Pašmācība – lietojot dzirdes aparātu, izvēlieties sev piemērotu klausīšanās programmu.
 • Mācīšanās – dzirdes aparāts laikā gaitā pielāgojas biežāk izvēlētajiem iestatījumiem.
 • Gliemežnīcas efekts – dzirdes aparātu mikrofonu iestatījumi dabīgākai skaņu uztverei.
 • Abpusējs telefons – uzlabota runas skaidrība un sapratne, dzirdot telefonsarunu ar abām ausīm.
 • Dabīgas skaņas uztvere – nepārtraukta skaņu balansa pielāgošana dabīgai skaņu uztverei.
 • DuoLink – abpusēja savienojamība; iestatījumi tiek vienlaicīgi veikti abiem aparātiem, mainot klausīšanās programmu vai skaļumu.
 • Adaptīva virziena mikrofons – uzlabo runas uztveri troksnī, uztverot skaņas dzirdes aparāta lietotāja priekšā un mazinot fona troksni.
 • Multiadaptīva virziena mikrofons – uzlabo runas skaidrību troksnī, uztverot skaņas priekšā un mazinot fona troksni.
 • Atgriezeniskā saite – novērš dzirdes aparātu pīkstēšanu vai dūkoņu.
 • Runas skaidrība – palielina runas skaidrību un uztvermību ikdienas situācijās, lietojot kopā ar Smart Focus 2/ Smart Focus.
 • Trokšņu mazināšana – fona trokšņu mazināšana sniedz komfortu ar Smart Focus 2/ Smart Focus.
 • AntiShock – strauji mazina pēkšņus skaļus, kairinošus trokšņus un skaņas.
 • Vēja trokšņa mazināšana – mazina vēja troksni, uzlabojot klausīšanās komfortu.
 • Datu reģistrēšana – fiksē dzirdes aparātu programmu lietošanas ilgumu.
 • MyMusic – uzlabo mūzikas klausīšanos atbilstoši klienta vēlmēm.
 • Easy-t – automātiska telefonsarunām paredzēta programma.
 • Citas tehnoloģijas.