Kā rodas dzirdes sajūta?

Auss funkcija ir skaņu signālu uztveršana un pārraidīšana uz dzirdes centru galvas smadzenēs, kur uztvertā informācija tiek analizēta.

dzirdes-sajuta

Ārējā auss uztver skaņu, pa ārējās auss eju novadot līdz bungplēvītei. Vidusauss ir ar gaisu pildīts dobums ar 3 savstarpēji savienotiem dzirdes kauliņiem (āmuriņu, laktiņu, kāpslīti). Skaņas viļņu vibrācijas, izejot caur ārējās auss kanālam, izraisa bungplēvītes vibrācijas. Bungplēvīte vibrācijas novada uz dzirdes kauliņiem -> ovālajam lodziņam.

Vidusauss dobums caur ovālo atveri jeb lodziņu ir saistīts ar auss vissarežģītāko daļu – iekšējo ausi. Iekšējā auss ir spirālē izvīts kaula kanāls jeb gliemezis ar 2,5 vijumiem ap savu asi. Iekšējās auss funkcija ir skaņas impulsu pārveidošana elektriskajā impulsā.

Gliemezī ir izvietotas matiņšūnas. To svārstības izraisa bazilārās membrānas un segmembrānas svārstības, kuras iesvārsta iekšējā ausī esošais šķidrums endolimfa. Iesvārstītās matiņšūnas skaņu impulsus pa dzirdes nervu pārvada uz dzirdes centru, kas atrodas smadzenēs. Kad skaņas impulss nonāk smadzenēs, cilvēkam rodas dzirdes sajūta. Cilvēks reaģē uz dzirdēto.
Skaņas vilnim nonākot galvas smadzenēs notiek uztvertās informācijas analīze – vai skaņa ir apkārtējās vides/ valodas skaņa?