Dzirde

Dzirde ir viena no būtiskākajām cilvēka maņām. Tā darbojas nepārtraukti visa mūža garumā, tāpēc jau kopš dzimšanas jādomā par dzirdes saudzēšanu.

Dzirdei piemīt apkārtni raksturojoša, brīdinoša funkcija. Dzirde – bioloģisko norišu kopums, ar kurām notiek periodisku paša ķermeņa vai apkārtējās vides svārstību uztvere un analīze. Cilvēks uztver skaņas frekvenču diapazonā [16; 20000] herci (Hz).

Zemākas un augstākas frekvences svārstības (infraskaņa un ultraskaņa) var izraisīt dzirdes orgānu kairinājumu, bet nerada apzinātu skaņas sajūtu. Akustisko svārstību frekvences maiņa subjektīvi tiek novērtēta kā skaņas augstuma maiņa.

Skaņai izplatoties gaisā/ šķidrumā/ kaulā, rodas akustiskais spiediens. Cilvēks spēj uztvert skaņas ar 0,001 dyn/cm2 radītu akustisko spiedienu. Skaņas stiprumu parasti mēra decibelos (dB). Dzirdamības slieksnis ir cilvēka uztvertais vismazākais skaņas stiprums (0 dB). Funkcionāli vesela cilvēka auss spēj uztvert, analizēt skaņas diapazonā [0; 140] dB. Skaņas virs 140 dB rada sāpju sajūtu.

Kā rodas dzirdes sajūta?

Kāpēc pazūd dzirde?

Dzirdes traucējumu veidi un pakāpes

Ko dzird vājdzirdīgs cilvēks?

Cilvēki ikdienā klausās mūziku, piedalās sarunās, neaizdomājoties par skaņas uztveres mehānismu. Netipiskās situācijās pievērš uzmanību dzirdes procesam – dzirdes zuduma/ pazeminājuma gadījumā. Mūdienās problēmsituāciju var atrisināt izvēloties atbilstošu dzirdes palīglīdzekli. Lai izvēlētos kvalitatīvu dzirdes palīglīdzekli, jāizprot dzirdes procesu:

  • Auss anatomija, fizioloģija, skaņas ceļš līdz uztverei.
  • Kā pārbauda dzirdi?
  • Kāpēc jāpārbauda dzirdi?
  • Ko dod dzirde?
  • Kas ir/ kāpēc ir radies dzirdes traucējums?
  • Kādas pakāpes (kādu frekvenču diapozonā) ir dzirdes traucējums?
  • Kas jādara, ja ir konstatēta pazemināta dzirde?
  • Kādi ir dzirdes palīglīdzekļi un ko tie dod?

Dzirde uzlabo komunikāciju ar apkārtējiem: domu, izjūtu, vajadzību paušana, audio resursu un mūzikas klausīšanās un ieklausīšanās citos cilvēkos. Redzes zudums atšķir cilvēku no lietām, dzirdes zudums atšķir cilvēku no cilvēka. Dzirdēt un saprast dzirdēto – VALODA.

Kas ir audiogramma?

“Runas banāns”

Kā aizsargāt dzirdi?

Veikt Pasūtījumu